Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren

Erkenningsregeling


In de Erkenningsregeling* wordt beschreven via welke criteria en werkwijze de beoordeling van de cursus Preventieassistent plaatsvindt. Ook staat hierin de erkenningscyclus beschreven.

De erkenningscriteria richten zich op de kwaliteitsborging van de cursus. Zo moet worden aangetoond dat alle eindtermen en bijbehorende deelkwalificaties worden gedekt in zowel de opleiding als de examens. Om te controleren of uw opleidingsinstelling aan deze eis voldoet, kunt u het door de Stichting Register Preventieassistenten opgestelde document Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent gebruiken.

*Dit betreft erkenningsregeling versie 5, 22 juli 2016.

Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren