Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren

Kosten


Kosten erkenning

Tarieven Certiforce

ErkenningsjaarActiviteitKosten
Start jaar 0
= aanmelding erkenning
Aanmelden via site 
Certificerings­procedure– Digitaal portfolio
– Invullen certificerings-aanvraag en bewijzen opnemen in portolio
– Beoordelen portfolio door Certiforce
– Visitatie aan cursusorganisatie
– Rapport en erkennings certificaat
€45

€275

€575

Jaar 1– Digitaal portfolio

– Beoordeling portfolio einde jaar

€45

€175

Jaar 2– Digitaal portfolio

– Beoordeling portfolio einde jaar

€45

€175

Jaar 3– Digitaal portfolio

– Beoordeling portfolio einde jaar

€45

€175

Jaar 4– Digitaal portfolio

– Beoordeling portfolio einde jaar

– Visitatie aan cursusorganisatie

– Rapport en hercertificering

€45

€175

€575

Na het 4e jaar herhaalt de cyclus zich vanaf jaar 1 .

Inning

De kosten voor toetsing en erkenning worden geïnd door de uitvoeringsorganisatie Certiforce. De cursusorganisatie ontvangt een nota voor deze kosten.

Tarieven voor erkenning

  • De genoemde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en zijn niet belast met BTW.
  • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
  • Certiforce informeert opdrachtgever over het voornemen tot verhoging. Certiforce zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  • De algemene voorwaarden van Certiforce zijn van toepassing. De cursusaanbieder ontvangt de algemene voorwaarden bij prijswijzigingen.
  • De reiskosten á €0,32 per verreden kilometer (woonplaats-locatie en vice versa) en eventuele parkeerkosten worden apart gefactureerd.
  • Meerwerk wordt tegen uurtarief apart gefactureerd.

 Kosten registraties

Zodra  uw cursusorganisatie de erkenning heeft verworven, brengt de Stichting Register Preventieassistenten de kosten voor de eerste  registratie van uw cursisten bij u in rekening. Deze bedragen €50 per persoon. Herregistraties zijn voor rekening van de cursist zelf.

  • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. De Stichting Register Preventieassistenten informeert cursusorganisaties over het voornemen tot verhoging en vermeldt daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
  • De betalingsvoorwaarden van de Stichting Register Preventieassistenten zijn van toepassing.
Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren