Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren

Mag ik mij registreren?


Hier vind je een overzicht van erkende cursussen Preventieassistent. Let er bij het kiezen van een opleiding goed op of de opleidingsorganisatie is erkend. Dit is een vereiste om je te kunnen registreren. Een cursusorganisatie die erkenning heeft aangevraagd laat zich periodiek toetsen door een extern bureau. Het stichtingsbestuur beslist dan, op basis van het advies van het extern bureau, of de erkenning wordt toegekend. Een erkende cursus voldoet aan door de branche gestelde kwaliteitscriteria en heeft daardoor grote meerwaarde.

Kies dus voor een erkende cursus Preventieassistent, waarbij de erkenning gedurende de hele cursusperiode geldig is. Alleen dan kun je je straks registreren als goed opgeleide preventieassistent in het Register preventieassistenten.

Al gediplomeerd?

Heb je al een certificaat Preventieassistent en meld je je aan voor het register Preventieassistenten, dan wordt getoetst:

A) Of de gevolgde cursus is geaccrediteerd door een erkend accreditatie instituut en

B) dat de gevolgde cursus voldoet aan de criteria gesteld in de Erkenningsregeling Register Preventieassistenten.

Als de door jou gevolgde cursus voldoet aan de hierboven gestelde vereisten, word je ingeschreven in het Register preventieassistenten. Als de cursus niet voldoet, dan zal het bestuur van het Register preventieassistenten je mogelijk adviseren een examen af te leggen bij een erkende cursusorganisatie. Slaag je voor dit examen, dan kun je je opnieuw aanmelden voor het register en word je ingeschreven in het Register preventieassistenten. De registratieprocedure is vastgelegd in het Reglement van registratie preventieassistenten.

Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren